Vybrané realizované akce

Přehled vybraných akcí, které byly realizovány za přispění společnosti Vincenze Priessnitze:

 

Priessnitz FITPARK

Rekonstrukce Polského pomníku

Realizace Květinového korza  

Spolupořádání Svatováclavských slavností

Spolupořádání týdne Vincenze Priessnitze

Revitalizace zeleně lázeňské promenády

Regenerace degradovaného lázeňského území v rámci česko – polské příhraniční spolupráce

Nákup vyhlídkového vláčku

Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí II.

Lázeňská architektura s odkazem Vincenze Priessnitze napříč staletími

Háj Víly Ozdravy

Podílení se na Naučné stezce V. Priessnitze

Obnova Domácího pramene

Značení Hydropatických skal

Turistické značení

Busta V. Priessnitze

Údržba hrobky V. Priessnitze

Stezka V. Priessnitze